Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.cupofcake.cz mezi společností doubleshot s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení

Prodávající

Česká pražírna výběrové kávy doubleshot s.r.o., IČ 29105170, se sídlem Těně 15, 338 45 Strašice, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 25039, zabývající se prodejem pražené kávy, přístrojů na přípravu kávy, provozováním kavárny a cukrárny.

doubleshot s.r.o. je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: info@cupofcake.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin)
tel.: +420 774 629 778 (Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 9:00-17:00. Mimo pracovní dobu nám prosím napište email. Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů.)

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Zpět nahoru

II. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, příp. anglickém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

Zpět nahoru

III. Systém objednávání

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.cupofcake.cz (dále jen „eshop“) nebo emailem na info@cupofcake.cz. Objednávat pomocí elektronické objednávky je možné 24h denně.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Platnost aktuálních cen je uvedena na stránkách eshopu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. V případě, že kupující bude objednávat zboží telefonicky, bude vyzván ke sdělení všech výše zmíněných údajů a potvrzení objednávky mu bude zasláno na sdělený email. U telefonní objednávky nelze z bezpečnostních důvodů zvolit metodu úhrady platební kartou. Pokud bude kupující upřednostňovat tento způsob úhrady, bude mu doporučeno provést objednávku na eshopu.

Vytvoření účtu

Pro provedení elektronické objednávky na eshopu si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. Možnost vytvořit si na eshopu účet doporučujeme, jelikož po přihlášení může žadatel sledovat stav aktuální objednávky a zároveň bude mít k dispozici přehled veškerých předešlých objednávek včetně jejich dokladů. V případě, že kupující nebude mít vytvořen účet na eshopu, může pokračovat v nákupu jako host.

Expedice

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení plné kupní ceny.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

 • se zboží již nevyrábí,
 • se výrazně navýšila cena suroviny u dodavatele.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

 • emailem na adresu info@cupofcake.cz nebo
 • telefonicky na čísle +420 774 629 778.

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu VI. Odstoupení od smlouvy.

Zpět nahoru

IV. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží prodávající připraví k expedici nejpozději do 2 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

 1. osobní odběr v kavárně Můj šálek kávy (Křižíkova 105, Praha 8 - Karlín)
 2. doručení službou Messenger Praha

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

1. Osobní odběr

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese: Můj šálek kávy, Křižíkova 105, Praha 8, 186 00. (mapa)

Vámi preferovaný termín prosím uveďte v košíku při objednávce nebo nás kontaktujte emailem (info@cupofcake.cz).

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti nebo úhrady platební kartou.

2. Doručení prostřednictvím služby Messenger (dále „přepravce“):

Zboží bude doručeno kupujícímu na doručovací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá cca 2 hodiny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Aktuální platný ceník poštovného – Messenger Praha
Pásmo Cena v Kč
Praha 250

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Upozornění

Všechny ceny přepravného jsou smluvní, vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Ceník dopravy platný od 1. 1. 2015. Změna cen vyhrazena.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.

Zpět nahoru

V. Platební podmínky

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru
1. Platba v hotovosti

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout jsou uvedeny v části IV. Dodací podmínky.

Zpět nahoru

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit prodávajícímu osobně nebo službou Messenger na adresu: Křižíkova 105, Praha 8, 186 00. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vráceného zboží.
 • Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní a všech poskytnutých dokladů. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží a jiného zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v hotovosti. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

Zpět nahoru

VII. Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost doubleshot s.r.o. ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Doba trvanlivosti

je max. 3 dny ode dne dodání výrobku dodavatelem.

Skladování

Výrobky skladujte při max. teplotě do 18°C

Jak postupovat při reklamaci
 • Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem (info@cupofcake.cz), telefonicky (+420 774 629 778) nebo písemně (doubleshot s.r.o., Těně 15, Strašice, 338 45).
 • Přesvědčte se, že u zboží neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.
 • Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adrese: Můj šálek kávy, Křižíkova 105, Praha 8, 186 00, nebo zaslat Messengerem na stejnou adresu. Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.
 • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.
 • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží je vráceno kompletní, v původním stavu.
  • Zboží není záměrně poškozeno.
Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

Jak budeme postupovat
 • Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.
 • Dle povahy vady, zboží vyměníme.
 • Nebudete-li mít zájem o výměnu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.
 • V případě vyplacení částky za reklamované zboží vám bude nejprve zaslán dobropis k podpisu s žádostí o zaslání/doručení zpět. Jakmile obdržíme vámi podepsaný dobropis, vyplatíme vám částku za vrácené zboží na vámi uvedený bankovní účet.
Zpět nahoru

VIII. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající se dále zavazuje k používání veškerých možných opatření, které zabrání zneužití osobních dát třetí stranou. Sekce "Nákupní košík", "Účet" a "Proces objednání" jsou chráněny 128 bitových SSL certifikátem vydaným certifikační autoritou Rapid SSL.

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Zpět nahoru

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zpět nahoru